معنی و ترجمه کلمه test room به فارسی test room یعنی چه

test room


ازمايشگاه
علوم مهندسى : اطاق ازمايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها