معنی و ترجمه کلمه test tube rack به فارسی test tube rack یعنی چه

test tube rack


شيمى : جاى لوله ازمايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها