معنی و ترجمه کلمه tetrahedron به فارسی tetrahedron یعنی چه

tetrahedron


(هن ).جسم چهار سطحى ،چهار ضلعى
شيمى : چهار وجهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها