معنی و ترجمه کلمه thalamus به فارسی thalamus یعنی چه

thalamus


( )thalamic(تش ).تالاموس ،ماده خاکسترى مغز ميانى
معمارى : اندرونى
روانشناسى : تالاموس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها