معنی و ترجمه کلمه thankful به فارسی thankful یعنی چه

thankful


سپاسگزار،متشکر،ممنون ،شاکر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها