معنی و ترجمه کلمه that fauit will right itself به فارسی that fauit will right itself یعنی چه

that fauit will right itself


اين عيب رفع( يا اصلاح ) خواهد شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها