معنی و ترجمه کلمه the above was a summary به فارسی the above was a summary یعنی چه

the above was a summary


مراتب فوق ،انچه دربالاگفته شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها