معنی و ترجمه کلمه the cat has nine lives به فارسی the cat has nine lives یعنی چه

the cat has nine lives


سگ هفت جان دارد،گربه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها