معنی و ترجمه کلمه the face remains به فارسی the face remains یعنی چه

the face remains


مطلب همانست که هست ،فرق نميکند،حقيقت همانست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها