معنی و ترجمه کلمه the freak takes him به فارسی the freak takes him یعنی چه

the freak takes him


وسواس ميگيردش ،وسواسش ميگيرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها