معنی و ترجمه کلمه the instability of a bridge به فارسی the instability of a bridge یعنی چه

the instability of a bridge


نا استوارى پل

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها