معنی و ترجمه کلمه the instant i saw him به فارسی the instant i saw him یعنی چه

the instant i saw him


همينکه اوراديدم ،بمحض اينکه اورا ديدم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها