معنی و ترجمه کلمه the karoon river به فارسی the karoon river یعنی چه

the karoon river


رود کارون ،رودخانه کارون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها