معنی و ترجمه کلمه the man who به فارسی the man who یعنی چه

the man who


ان شخص( بخصوصى ) که

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها