معنی و ترجمه کلمه the other day به فارسی the other day یعنی چه

the other day


ان روز،چندروز پيش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها