معنی و ترجمه کلمه the shell of an egg به فارسی the shell of an egg یعنی چه

the shell of an egg


پوست تخم مرغ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها