معنی و ترجمه کلمه the ship struck a arock به فارسی the ship struck a arock یعنی چه

the ship struck a arock


کشتى بسنگ خورد،کشتى باصخره تصادم کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها