معنی و ترجمه کلمه the spinal cord به فارسی the spinal cord یعنی چه

the spinal cord


نخاع ،مغز حرام


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها