معنی و ترجمه کلمه the transit of a lake به فارسی the transit of a lake یعنی چه

the transit of a lake


عبورازيک درياچه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها