معنی و ترجمه کلمه the united states of america به فارسی the united states of america یعنی چه

the united states of america


ايالات يا کشورهاى متحد امريکا

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها