معنی و ترجمه کلمه theater of operations به فارسی theater of operations یعنی چه

theater of operations


علوم نظامى : صحنه عمليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها