معنی و ترجمه کلمه theoretic and practical به فارسی theoretic and practical یعنی چه

theoretic and practical


علمى وعملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها