معنی و ترجمه کلمه theory of rent به فارسی theory of rent یعنی چه

theory of rent


بازرگانى : نظريه اجاره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها