معنی و ترجمه کلمه there is a time for everything به فارسی there is a time for everything یعنی چه

there is a time for everything


هرکارى وقتى( يا موقعى ) دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها