معنی و ترجمه کلمه there is no hurry به فارسی there is no hurry یعنی چه

there is no hurry


عجله اى نيست ،شتابى نيست ( يعنى اينکار شتاب کردن نمى خواهد)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها