معنی و ترجمه کلمه thermocouple به فارسی thermocouple یعنی چه

thermocouple


عنصر حرارتى ،زوج گرمايى ،(الکتريسته )وسيله اندازه گيرى اختلاف درجه حرارت ،جفت گرمايى ،ترموکوپل
علوم مهندسى : ترموکوپل
الکترونيک : زوج گرمايى
شيمى : ترموکوپل
علوم هوايى : زوج حرارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها