معنی و ترجمه کلمه thermographic به فارسی thermographic یعنی چه

thermographic


وابسته به گرما سنجى يا دمانگارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها