معنی و ترجمه کلمه thesaurus به فارسی thesaurus یعنی چه

thesaurus


گنجينه ،خزانه ،انبار،مخزن ،(مج ).فرهنگ جامع ،قاموس ،مجموعه اطلاعات
کامپيوتر : فرهنگ جامع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها