معنی و ترجمه کلمه thickness به فارسی thickness یعنی چه

thickness


ستبرا،کلفتى ،ضخامت ،سفتى ،غلظت
علوم مهندسى : ضخامت
عمران : ضخامت
معمارى : ضخامت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها