معنی و ترجمه کلمه thoughtful of others به فارسی thoughtful of others یعنی چه

thoughtful of others


با ملاحظه نسبت بديگران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها