معنی و ترجمه کلمه threaded file به فارسی threaded file یعنی چه

threaded file


فايل نخى
کامپيوتر : پرونده نخى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها