معنی و ترجمه کلمه three necked flask به فارسی three necked flask یعنی چه

three necked flask


شيمى : بالن سه دهانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها