معنی و ترجمه کلمه three-ball به فارسی three-ball یعنی چه

three-ball


ورزش : مسابقه گلف بين سه بازيگر با سه گوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها