معنی و ترجمه کلمه three-dimensional direction finding به فارسی three-dimensional direction finding یعنی چه

three-dimensional direction finding


علوم مهندسى : جهت يابى فضايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها