معنی و ترجمه کلمه throw down به فارسی throw down یعنی چه

throw down


سبب افتادن شدن ،طرد کردن ،رد کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها