معنی و ترجمه کلمه throw-forward به فارسی throw-forward یعنی چه

throw-forward


بردن غيرمجاز توپ به جلو( رگبى)
ورزش : بردن غيرمجاز توپ به جلو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها