معنی و ترجمه کلمه thyme به فارسی thyme یعنی چه

thyme


(گ.ش ).اويشن ،صعتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها