معنی و ترجمه کلمه tie in به فارسی tie in یعنی چه

tie in


فروش جنسى بشرط انکه مشترى کالاى ديگرى را هم بخرد،ارتباط دادن ،وسيله ارتباط


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها