معنی و ترجمه کلمه tile به فارسی tile یعنی چه

tile


سفال ،با اجر کاشى فرش کردن
علوم مهندسى : موزائيک
عمران : تنبوشه
معمارى : کاشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها