معنی و ترجمه کلمه timing diagram به فارسی timing diagram یعنی چه

timing diagram


)timing chart(نمودار تنظيم وقت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها