معنی و ترجمه کلمه titling strip به فارسی titling strip یعنی چه

titling strip


علوم نظامى : قسمت مربوط به درج اطلاعات روى عکس هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها