معنی و ترجمه کلمه to a greatness به فارسی to a greatness یعنی چه

to a greatness


بزرگى يافتن ،به بزرگى رسيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها