معنی و ترجمه کلمه to break a colf به فارسی to break a colf یعنی چه

to break a colf


رام کردن يک گوساله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها