معنی و ترجمه کلمه to breakin به فارسی to breakin یعنی چه

to breakin


خودرا داخل کردن ،مصدع شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها