معنی و ترجمه کلمه to bruit abroad به فارسی to bruit abroad یعنی چه

to bruit abroad


انتشاردادن ،شايع کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها