معنی و ترجمه کلمه to carry a watch به فارسی to carry a watch یعنی چه

to carry a watch


ساعت همراه داشتن ،ساعت دربغل گذاشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها