معنی و ترجمه کلمه to change colour به فارسی to change colour یعنی چه

to change colour


تغيير رنگ دادن ،رنگ برنگ شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها