معنی و ترجمه کلمه to chuck up the sponge به فارسی to chuck up the sponge یعنی چه

to chuck up the sponge


سپرانداختن ،از خيالى دست کشيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها