معنی و ترجمه کلمه to d. with snow به فارسی to d. with snow یعنی چه

to d. with snow


ازبرف( باداورده ) پوشاندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها