معنی و ترجمه کلمه to dine off bread and cheese به فارسی to dine off bread and cheese یعنی چه

to dine off bread and cheese


ناهار خود را با نان و پنير برگذار کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها